خبررویدادها ی مؤسسه

بازدید جناب آقای دکتر خاوازی معاون محتـرم وزیر و رئیـس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مؤسسه رازی شعبه شمال شرق (مشهد)

بازدید جناب آقای دکتر خاوازی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مؤسسه رازی شعبه شمال شرق (مشهد)

در مورخ ۹۷/۸/۲۲ با حضور جناب آقای دکتر خاوازی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جناب آقای دکتر اسحاقی ریاست محترم مؤسسه رازی، جناب آقای مهندس مزروعی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و جناب آقای دکتر شکری معاون محترم برنامه ریزی و پشتیبانی مؤسسه از شعبه شمال شرق (مشهد )بازدید نمودند.

بازدید ریاست مؤسسه رازی از شعبه شمال شرق
بازدید معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از شعبه شمال شرق

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا