خبررویدادها ی مؤسسه

بازدید دانشجویان دوره دکتری رشته بیوتکنولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه رازی شعبه شمال شرق در موخه ۱۴۰۱/۸/۲۳ دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در معیت استاد راهنما جناب آقای دکتر هاشمی تبار از بخش های تحقیقات ، استریلیزاسیون و پرورش حیوانات آزمایشگاهی شعبه بازدید نمودند که در جریان این بازدید هیئت علمی شعبه آقایان دکتر طرقی ، دکتر صدر و دکتر نوروزی مقدم توضیحات لازم را ارائه و به سوالات دانشجویان محترم پاسخ لازم داده شد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا