آموزشخبررویدادها ی مؤسسه

بازدید دانشجویان سلولی و مولکولی مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی شاندیز

به گزارش روابط عمومی شعبه شمال شرق کشور بازدید در روز دوشنبه مورخ ۱ خرداد از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ در محل شعبه مشهد انجام گردید. در این بازدید که دانشجویان دانشگاه مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیرانتفاعی شاندیز و با همراهی استاد راهنما انجام گرفت در ابتدا فیلم معرفی مؤسسه رازی پخش و سپس آقای دکتر صدربزاز مسئول محترم بخش تحقیقات توسعه شعبه شمال شرق کشور برای دانشجویان به ایراد سخنرانی پرداختند و پس از جواب به سوالات از بخش تحقیقات بیوتکنولوژی و دامپزشکی شعبه بازدید داشتند که با توضیحات کارشناس ارشد بخش انجام پذیرفت و سپس از بخش پرورش حیوانات آزمایشگاهی بازدید داشتند که توسط مسئول بخش توضیحات ابتدائی انجام پذیرفت و پس از آن به بازدید از بخش پرداخته شد.

 

مؤسسه رازی مشهد
مؤسسه رازی مشهد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا