آموزشخبررویدادها ی مؤسسه

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی کاویان

به گزارش روابط عمومی شعبه شمال شرق کشور بازدید در روز چهارشنبه مورخ ۳ خرداد از ساعت ۱۱ لغایت ۱۳ در محل شعبه مشهد انجام گردید. در این بازدید که دانشجویان ارشد مؤسسه آموزش عالی کاویان با همراهی استاد راهنما انجام گرفت در ابتدا از بخش تحقیقات و توسعه و با سخنرانی آقای دکتر صدربزاز مسئول محترم بخش تحقیقات و توسعه شعبه شمال شرق کشور برای دانشجویان به ایراد سخنرانی پرداختند و پس از جواب به سوالات از بخش تحقیقات بیوتکنولوژی و دامپزشکی شعبه بازدید داشتند که با توضیحات کارشناس بخش انجام پذیرفت و سپس از بخش پرورش حیوانات آزمایشگاهی بازدید داشتند که توسط مسئول بخش توضیحات ابتدائی انجام پذیرفت و پس از آن به بازدید از بخش پرداخته شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا