خبررویدادها ی مؤسسه

بازدید معاون محترم تولید مؤسسه رازی

بازدید معاون محترم تولید مؤسسه از سایت گلمکان و بخش های در حال بازسازی شعبه مشهد

معاون محترم تولید جناب آقای دکتر آبقی، جناب آقای دکتر سجادی مدیر محترم اداره شعب، جناب آقای دکتر اسماعیل نیا مدیر محترم فرآورده های بیولوژیک باکتریایی و انگلی و جناب آقای دکتر پیله چیان رئیس محترم بخش تحقیق و تولید واکسن های بی هوازی مؤسسه رازی در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ از سایت گلمکان محل احداث ساختمان و تأسیسات آینده مؤسسه رازی مشهد و همچنین از بخش های در حال بازسازی شامل ساختمان استریلیزاسیون و بخش هوازی بازدید بعمل آوردند و نکات لازم در این خصوص مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه این بازدیدجلسه ای با حضور همکاران هیئت برگزار شد که طی آن مسایل مربوط به طرح های R&D تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

بازدید معاون تولید مؤسسه

 

معاون تولید

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا