واکسن شاربن

واکسن شاربن مؤسسه رازی
واکسن شاربن مؤسسه رازی

بیماری شاربن (سیاه زخم) (زنده)

شاربن یک بیماری فوق حاد بوده که با سپتی سمی و مرگ ناگهانی همراه با خروج خون تیره رنگ از منافذ طبیعی بدن مشخص می شود. عدم لخته شدن خون، عدم صلابت نعشی و بزرگ شدن طحال splenomogaly  مهمترین یافته های کالبدگشایی necropsy finding  در این بیماری هستند. 

اتیولوژی: عامل این بیماری وقتی که در معرض هوا قرار گیرد، تبدیل به اسپور می شود. اسپورهای بوجود آمده در مقابل بسیاری از عوامل خارجی از قبیل نمک زدن پوست، دمای نرمال محیط و ضدعفونی کننده های معمولی مقاوم هستند. نشان داده شده است که باسیل شاربن تا ۶۰ سال در خاک نگهداری شده در بطری با درپوش لاستیکی زنده می ماند. بقای اسپور در خاک های قلیایی طولانی تر از بقای آن در خاک های اسیدی است.

 

دکمه بازگشت به بالا