واکسن قانقاریا

واکسن قانقاریا مؤسسه رازی
واکسن قانقاریا مؤسسه رازی

قانقاریای عفونی کبد(هپاتیت نکروزان عفونی)

 

بیماری قانقاریای عفونی کبد (هپاتیت نکروزان عفونی) توکسمی حاد گوسفند و گاو است که در اثر توکسین آزاد شده توسط CL.nivyi در بافت آسیب دیده کبد بوجود می آید. تحت شرایط فیلدی این بیماری معمولا به همراه فاسیولا دیده می شود.

اتیولوژی: بیماری در گوسفند و گاو و ندرتا اسب و خوک دیده شده است. کلستریدیوم نووآی بخصوص تیپ  B  آن عامل اصلی تولید بیماری است. اگر چه هجوم انگلها ی نابالغ کبدی به بافت کبد می تواند زمینه ساز بروز بیماری در شرایط فیلدی گردد، این امکان که فاکتورهای دیگری که باعث تخریب موضعی کبد می گردد مثل تشکیل کیست و بیوپسی کبدی، می تواند زمینه ساز بروز این بیماری باشند، نیز امکان دارد

دکمه بازگشت به بالا